Γλώσσα 
 
 [Είσοδος]
 
Designed and Developed by KORIMVOS
 
ADL
 
ΡΕΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)

 

Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, σε άτομα που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέα προσόντα και επαγγελματικές δεξιότητες, βελτιώνοντας έτσι το γνωστικό τους επίπεδο και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων υλοποιείται μέσω του συστήματος Ρέα το οποίο υποστηρίζει την ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση. Έτσι προσφέρεται στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα “ΡΕΑ” ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης της εκπαίδευσης (Learning Management System - LMS) με επιπλέον δυνατότητες δημιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Content Management System – LCMS), ενώ είναι σύμφωνο με τις  προδιαγραφές (SCORM).


  
Σύνδεση στο Σύστημα ΡΕΑ

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος, πατήστε το κουμπί Είσοδος, στο βασικό μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου, για να συνδεθείτε στην προσωπική σας σελίδα.